Tuontiyhtiön perustaminen

Tuonti ja vienti ovat maailman vanhimpia liiketoimintamuotoja. Ihmiset ovat aina käyneet kauppaa valtioiden ja yhteisöjen välillä. Kaupankäynti on luonut vaurautta ja luonut työpaikkoja. Suomen talous on perinteisesti ollut aina hyvin riippuvainen viennistä. Vientialat ovat luoneet työpaikkoja sekä tuoneet ulkomaista pääomaa maahan. Suomelle on ollut aina tärkeää pitää vaihtotase positiivisena, mutta liian suuri vaihtotase saattaa myös aiheuttaa ongelmia talouteen erityisesti euroalueella. Tämän takia myös maahantuonti on tärkeää Suomelle.

Tuontialalla on paljon mahdollisuuksia

Suomi on tätä nykyä erittäin riippuvainen globaaleista markkinoista, ja Suomen omavaraisuusaste on huomattavan alhainen monella talouden alalla. Tämä johtuu pitkälti Suomen talouden keskittymisestä ja erikoistumisesta tietyille aloille, jonka lisäksi kotimaista tuotantoa on paennut erityisesti halvan tuotannon maahan, kuten Kiinaan ja muualle Aasiaan. Suomalaiset myös kuluttavat valtavan määrän erilaisia tuotteita, joita ei yksinkertaisesti pystytä tuottamaan Suomessa. Tuontiala saattaakin tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen. Tuontiala on valtavan suuri teollisuuden ala, joka tarjoaa mahdollisuuksia monelle yrittäjälle.

Miksi tuontiyrityksen perustaminen on oivallinen idea

Kaupunkäynnin helppous

Tuonti erityisesti EU:n sisältä nykyisin erittäin helppoa, eikä tuonnista tarvitse lainkaan maksaa tullimaksuja tai tariffeja. Internetin myötä tavaroita on helppo tuoda myös muualta maailmasta. Suuret sähköiset kauppapaikat, kuten Alibaba ja Ebay tarjoavat oivallisen katalogin erilaisista tuotteista ja myyjistä.

Tuontiin liittyy aina riskejä

Tuontialaan liittyy aina riskejä. Yksi suurimmista riskeistä on valuuttariskit, jotka ovat uhkana aina kun tuodaan EU:n ulkopuolelta. Myös erilaiset kaupantekoon liittyvät muut riskit, kuten laatuongelmat tai erityisesti uusiin kauppakumppaneihin liittyvät riskit. Erilaiset huijaukset ovat erittäin yleisiä globaalissa kaupanteossa.

Tuontiyritykseen saa myös tukea

Tuontiyrityksen perustamiseen on mahdollista saada monenlaista tukea ja uusia erilaiset uusyrityskeskukset auttavat uusia yrittäjiä alkuun. Tuontiyrityksen perustaminen vaatii kuitenkin erityisesti käyttöpääomaa, sillä tuotteet on maksettava aluksi, ja tämän jälkeen odottaa kunnes niistä on mahdollista saada loppuasiakkaalta maksu. Onneksi moni Rahalaitos tarjoaa yrittäjille nykyään edullista lainaa, jota on mahdollista saada monesta eri lähteestä.