Tuontiyritykset

Tuonti yksityishenkilönä tai yrityksenä

Suomen kaltaiselle pienelle maalle sekä tuonti että vienti ovat tärkeitä. Keskitytään tällä kertaa tuontiin. Tuontia voivat harrastaa niin yritykset kuin myös yksityiset henkilöt. Suomalainen tuontikauppa tarkoittaa yleisesti tavaroiden ja palveluiden säännöllistä tuontia ulkomailta. Saksa tunnetaan Suomen merkittävimpänä kumppanina sekä tavaroiden viennissä että tuonnissa. Tavaroiden maahantuonnin aloittaminen ei ole ollenkaan vaikeata, mutta siihen kannattaa perehtyä huolellisesti aina etukäteen.

Tuontia voi harjoittaa valitsemansa yhtiömuodon turvin omasta yrityksestä käsin. Käytännössä yrityksen tilat voivat sijaita vaikkapa kotona. Erillinen tila tai huone kotona voi hyvin palvella yrityksen tarpeita. Tilan voi sisustaa mieleisekseen ja laittaa siihen vaikka edulliset ja tyylikkäät listat, kuten edustavat jalkalistat, jotka saa kätevästi Byggmax -myymälöistä. Listojen avulla tilasta tulee siisti ja edustava, minkä lisäksi sähköjohdot ja muut saumat saa kätevästi piiloon.

Maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Useita erilaisia tuotteita voi tuoda EU:n ulkopuolelta Suomeen silloin kun

tuotteet täyttävät kaikki EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset eikä kyseisille tuotteille ole asetettu mitään maahantuontikieltoa.

Maahantuontia harjoittavan yrityksen pitää hankkia myös tarvittavat tuontitodistukset

ennen tuonnin aloittamista. Tulli ja ruokavirasto valvovat kasvien, puutavaran

ja elintarvikeketjun tuotteiden tuontia EU:n ulkopuolelta Suomeen. Lyhyesti sanottuna, maahantuonti tarkoittaa aina maahantuontia EU:n rajojen ulkopuolelta. EU:n sisäinen maahantuonti on nimeltään Euroopan Unioniin kuuluvien maiden välistä yhteisökauppaa.

Maahantuontiyritys ja verotus

Jos yksityishenkilö tuo tavaroita Suomeen, hänen ei tarvitse maksaa minkäänlaisia tullimaksuja. Kysymys on tällöin henkilöstä, jolla ei itsellään ole voimassaolevaa arvonlisäverovelvollisuutta.

Yritys voi tuoda EU:n ulkopuolelta tavaraa Suomeen ilman veroja tai

tullimaksuja tai veroja, jos tavarat tulevat henkilön omaan käyttöön. Arvonlisävero on kuitenkin aina maksettava. Tavaroiden tullessa myyntiin niistä pitää maksaa myös verot ja tullit.

Tavaroiden tullaaminen tapahtuu aina satamissa tai lentokentillä, eli käytännössä maahantulopisteessä. Tullitoimipisteitä on myös suurimmissa kaupungeissa, sillä tullattava tavara voidaan luovuttaa suoraan niiden vastaanottajille.

Tullaamisen tarkoitus

Tavaran tullaaminen määrittää tavaran tulliarvon, jonka perusteella suoritetaan tullimaksut. Tulliarvo määrittää aina myös maksettavan arvonlisäveron. Maksettu arvonlisävero voidaan vähentää silloin, kun tavarat myydään eteenpäin kuluttajien tai muiden yritysten käyttöön.

Maksettavan tullimaksujen määrä ja maahantuotujen tavaroiden tulliarvo löytyy

Euroopan komission verkkosivuilta TARIC-kyselyä käyttäen. Kaikista EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista suoritetaan siis niin sanottu kolmansien maiden tulli.

EU:n sisäinen maahantuonti on EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden maahantuontia helpompaa.

Euroopan Unioni tarkoittaa tullivapaata aluetta, eli EU:n sisäkaupassa ei saa olla minkäänlaisia esteitä. EU:n jäsenmaat voivat kuitenkin pystyä estämään sellaisten palveluiden ja tavaroiden maahantuonnin, jotka ovat vaarallisia kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden näkökulmasta.

Kyseisiä palveluita tai tuotteita ovat muun muassa kaikenlaiset huumaavat aineet, Alkon tuotteiden kilpailijat tai ulkomaisten vedonlyöntitoimistojen tarjoamat palvelut. Jotkin elintarvikkeet ja lääkkeet löytyvät myös rajoitettujen tai kokonaan kiellettyjen tavaroiden listalta. Kiellettyihin tuotteisiin kuuluvat myös kaikki niin sanotut tuoteväärennökset.

Ennen maahantuonnin aloittamista tuontirajoitukset ja maahantuontiedellytykset kannattaa aina selvittää tarkkaan.

Muistathan, että Tulli on lain säätämä valvontaviranomainen eikä näin ollen milloinkaan myönnä tuontirajoitusten tuontilupia. Lupaviranomaiselta pitää aina erikseen selvittää, vaatiiko maahantuotavan tavaran tuonti luvan tai onko se jonkin rajoituksen alaista.