Tulot ja laskutus

 

Tuonti yritys voi Tuottaa mitä tahansa muutamista tuhansista aina satoihin miljooniin asti, summa riippuu aivan siitä kuinka hyvin yritys saadaan toimimaan ja kuinka paljon siihen käytetään aikaa. Yleisesti vuositulot ovat muutamista kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin, keskiverto on seitsemänkymmenenviidentuhannen euron luokkaa. Jotkut työskentelevät vain kotoa käsin virka–aikoina, kun taas toiset ovat hommissa lähes kellon ympäri. Kansainvälisellä uralla välittäjänä toimiva on aina asioiden keskiössä, ostamassa ja myymässä. Tämän takia on päätettävä sekä tuotteen hinta, että oma panostuksen hinta. Nämä kaksi summaa ovat erilliset, mutta toisiinsa sidotut. Kun mennään keskelle myynti väylää, oman palvelun hinta lisätään tuotteen hintaan ja se vaikuttaa kilpailukykyyn markkinoilla suuresti. Koska oma hinta vaikuttaa tuotteen onnistuvuuteen, voi olla että tuotteen hintarakenne muuttuu jossain vaiheessa. Asiakkaalta ei voida pyytää liian vähän, niin että kulut eivät tule katetuksi, tai ettei voittoa tule, mutta ylihinnoittelu aiheuttaa sen ettei yritystä tulla käyttämään. Hinnoittelussa voi käyttää kahdenlaista mallia, joko perus palkkaa tai provisiota. Tämä riippuu usein siitä kuinka helposti tuote menee kaupaksi, jos sitä on helppo myydä kannattaa käyttää provisiota. Jos taas myynti on hankalampaa, tunti- tai urakkapalkka on järkevämpää. Kolmas vaihtoehto on ostaa tuotteet itse ja myydä muualle. Tämä on yleinen tapa, jossa toimitaan enemmän jakelijana, kuin tuottajan edustajana. Tuotetta myydään tuottajan nimellä, mutta tulot itselle muodostuvat myydyistä tuotteista, jotka ovat usein suuremmat kuin provisio.

Miten valita oma ote toimintaan?

Kun tuotteet on valittu ja karsittu vain tiettyihin, aletaan miettimään, millä omalaatuisella otteella yritystä lähdetään viemään eteenpäin ja erottumaan esimerkiksi kilpailijoista. Nyt on aika antaa yrityksen luovuuden loistaa ja käyttää niitä keinoja mitkä tuntuvat itselle parhaimmilta. Oli valintana sitten hallinnointi, kaupankäynti, tai sekä viennin, että tuonnin, hallitseminen, tulee tämä saada loistamaan siinä kohderyhmässä, mikä on valittu.

Markkinointitutkimus

Jotta voidaan tehdä kunnollinen Markkinointisuunnitelma ja varmistua että siitä on oikeasti hyötyä, tulee perehtyä kunnolla seuraaviin asioihin:

  • Tuotteeseen tai palveluun jota myydään
  • Kuluttaja, esimerkiksi yksittäinen kuluttaja, yritykset, valtiot, ammattilaiset, jolle tätä kaupataan.
  • Maa, tai maat, joihin tuodaan tuotetta tai/ja joista sitä tuodaan.
  • Kaupankäynnin väylä, jota käytetään, oli se sitten suoramyynti tai välikäsien avulla tapahtuva myynti.

Kun näihin on perehdytty ajan kanssa, voidaan olla varmoja siitä, että yrityksellä on paljon paremmat mahdollisuudet pärjätä maahantuontiyritysten laajassa joukossa ja erottua juuri sillä saralla kilpailijoista, mikä mahdollistaa yrityksen nousun alan jättiläisten joukkoon, tai ainakin vähintään tuomaan mukavan tienestin, minkä jälkeen ansaitut eläkevuodet ovat juhlaa.