Suomen suurimmat tuontituotteet

 

Koska Suomi on avoin markkinatalous, on ulkomaankauppa Suomelle erityisen tärkeää. Suomi on pieni mutta sisukas maa, joka selvinnyt monesta lamasta ehjin nahoin. Lamat kuitenkin ovat jättäneet jälkensä ulkomaan kauppaankin.

1990-luvun alussa Suomessa kärsi pahasta lamasta, joka supisti ulkomaankauppaa huomattavasti. Vuoteen 2008 mennessä se kuitenkin oli nelinkertaistunut noista ajoista, kunnes seuraavana vuonna se supistui jopa viidesosalla maailmantalouden romahtamisen seurauksena. Joidenkin arvioiden mukaan vienti ei olisi vieläkään palautunut tuosta romahduksesta.

Lähteenä Euroalue ja Venäjä

Suomeen tuodaan tuotteita vuosittain yli 50 miljardin arvosta. Tavaraa tuodaan eniten Euroalueelta, jonka osuus on kokonaistuonnista noin 40%, kakkosena ovat muut EU-maat. Saksa on noussut tärkeimmäksi tuontimaaksi ja toiseksi ehkä hieman yllättäen Ruotsi. Venäjä oli pitkään Suomen tärkein tuontimaa, mutta menetti energian ja energiatuotteiden hinnan laskun myötä tämän asemansa. Kolmantena ja neljäntenä tärkeimmistä tuontimaista ovat Kiina ja Hollanti.

Paitsi konkreettisia tuotteita, tuodaan Suomeen myös palveluja. Palvelujen tuonnin osuus on noin kolmasosa kokonaistuonnista. Tuotaviin palveluihin kuuluvat erilaiset tietotekniikka- ja informaatiopalvelut sekä liike-elämän palvelut. Liike-elämän palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi laki-, hallinnointi- ja tilinpitopalveluita, mainontaa ja markkinointia. Mutta koska yritykset ovat kansainvälistyneet, tapahtuu osa tästä kaupasta yrityksen sisällä.

Koneistoa, kuljetusvälineitä ja muita valmiita tavaroita

Tuontituotteista kärjessä ovat laitteet, koneet ja kuljetusvälineet. Näihin kuuluvat niin voimakoneet ja moottorit kuin puhelimet, radiot ja televisiotkin. Toisena ovat erilaiset polttoaineet ja energia. Tähän kategoriaan kuuluvat niin kivihiili, kaasu kuin sähkövirtakin. Myös kemiallisia aineita ja tuotteita tuodaan paljon, näihin lukeutuvat muun muassa orgaaniset ja epäorgaaniset kemialliset aineet, lääkeaineet ja erilaiset muovit.

Erilaisia valmiita tavaroita tuodaan Suomeen runsaasti. Näitä ovat esimerkiksi vaatteet, jalkineet, matkatarvikkeet, kuten kotelot ja laukut sekä lelut, kuten esimerkiksi legot ja nukenvaunut.

Ravinto ja raaka-aineet

Suomen pohjoisen sijainnin takia ei kaikkea ruokaa pystytä kasvattamaan Suomessa tai se tulee hyvin kalliiksi. Siksi Suomeen tuodaan runsaasti niin hedelmiä ja vihanneksia kuin kahvia, teetä ja kaakaotakin.

Raaka-aineita Suomeen tuodaan luonnonkumista puutavaraan. Suomi on puuta pullollaan, mutta Suomen vientikumppanit eivät ole kiinnostuneita siitä valmistetusta paperista, sillä se ei täytä tiukentuneita ympäristösertifiointeja. Siksi Suomeen tuodaan ympäristösertifioitua puutavaraa, jotta siitä valmistettua paperia voidaan myydä ulkomaille.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Vaikka Suomen metsistä on valtaosa vielä löyhemmän PEFC-sertifioinnin alaisena, on metsänomistajien kiinnostus niiden tuomiseen tiukemman FSC-sertifioinnin piiriin selkeässä kasvussa. FSC-sertifioitu puu käy aina kaupaksi, oli talous missä tilassa tahansa.